Korporátní právo

© Depositphotos.com / gunnar3000

V oblasti korporátního práva pomáháme klientům při rozhodování o právní formě zakládané společnosti tak, aby co nejlépe odpovídala jejich požadavkům. Poskytujeme právní poradenství ohledně zakladatelských dokumentů, stanov, akcií, zápisu do obchodního rejstříku, získávání podnikatelských oprávnění, konání valných hromad, zvyšování a snižování základního kapitálu, ovládacích smluv nebo realizace přeměn společností. Dále zajišťujeme pomoc s realizací akvizic nebo prodejem podniků a společností. Poskytujeme právní poradenství v oblasti insolvenčního práva, zastupujeme věřitele v insolvenčních řízeních, sepisujeme návrhy na zahájení insolvenčních řízení a incidenční žaloby. Zajišťujeme likvidace společností. Dále poskytujeme poradenství při národních a mezinárodních obchodních transakcích, připravujeme a dojednáváme kupní smlouvy, distribuční smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o továrních výstavbách, licenční a franchisové smlouvy, nájemní smlouvy a smlouvy o společném podniku (joint ventures). Zahraničním investorům pomáháme se zahájením podnikatelské činnosti a jejich etablování se v České republice.