Nekalá soutěž a antimonopolní právo

© Depositphotos.com / slickspics

Činíme veškeré kroky pro ochranu práv našich klientů před nekalými soutěžními praktikami jejich konkurentů. Věnujeme se poskytování právních služeb týkajících se zakázaných dohod mezi podnikateli a zneužití dominantního postavení, včetně případných souvisejících nároků na náhradu způsobených škod. Prověřujeme smlouvy a vyhotovujeme právní stanoviska v této oblasti tak, aby se naši klienti vyvarovali rozporu s nekalosoutěžním či antimonopolním právem. Rovněž naše klienty zastupuje v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.