Občanské právo

© Depositphotos.com / yeti88

Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti závazkového práva, a to jednak smluvního, kdy sepisujeme smlouvy (kupní, nájemní, pachtovní, o dílo, o zápůjčce, atp., jakož i smlouvy nepojmenované a smlouvy o smlouvě budoucí), provádíme revize již uzavřených smluv či návrhů smluv, tak i mimosmluvního (uplatňování nároků na náhradu škody či nároků z bezdůvodného obohacení). Dále klientům nabízíme právní poradenství v oblasti věcných práv (vlastnictví, spoluvlastnictví, společného jmění manželů, věcných práv k cizím věcem včetně služebností a zástavního práva). Zastupujeme klienty v řízeních o dědictví. Poskytuje právní služby v oblasti práva na ochranu osobnosti.