Právo nemovitostí

© Depositphotos.com / Feverpitch

Radíme našim klientům při veškerých transakcích týkající se nemovitostí. Na žádost klienta vypracováváme due diligence k zadaným objektům, prověřujeme právní vztahy k nemovitostem, zjišťujeme případná zatížení, zástavy, služebnosti a jiné právní vady.

Připravujeme kupní či nájemní smlouvy a pomáháme s jejich realizací včetně možnosti složení kupní ceny do úschovy na depozitní účet zřízený za tímto účelem. Poskytujeme právní poradenství v souvislosti s uplatňováním vad vzniklých před či po předání nemovitostí.