Poradenství při vymáhání pohledávek

© Depositphotos.com / tomloel

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti sporné agendy, provádíme analýzu případů, doporučujeme klientům vhodný a strategický postup vedení sporu, zastupujeme klienty v jednáních o smíru, jakož i v soudních řízeních, sepisujeme dohody o narovnání, zastupujeme klienty v exekučních a vykonávacích řízeních a zabýváme se správou pohledávek.