Soudní a rozhodčí řízení

© Depositphotos.com / slickspics

Předměty sporů, které řešíme, jsou velice různorodé, počínaje předběžnými opatřeními až po řízení u soudů nejvyšších instancí. V rámci našich služeb dojednáváme smíry, zastupujeme klienty v civilních a obchodních sporech, v řízeních před správními soudy, v arbitrážních a smírčích řízeních a rovněž při vykonávacích a exekučních řízeních. Jeden z partnerů advokátní kanceláře, JUDr. Tomáš Jindra, je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.