Pracovní právo

© Depositphotos.com / albertyurolaits

V rámci komplexních právních služeb poskytujeme našim klientům servis i v oblasti pracovního práva. Konzultujeme s nimi vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vyplývající z jejich každodenní činnosti a připravujeme pro ně právní dokumenty týkající se vzniku, změny nebo ukončení pracovněprávního vztahu. Sepisujeme manažerské a pracovní smlouvy a připravujeme vnitřní předpisy společností.

V otázkách pracovněprávních vztahů a řešení sporů z nich vzniklých poskytujeme poradenství jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.