Trestní právo

© Depositphotos.com / andreyuu

Zastupujeme klienty před orgány činnými v trestním řízení, a to ve všech fázích, od přípravného řízení až po obhajobu před soudy všech stupňů. V rámci trestního řízení činíme podání vůči orgánům činným v trestním řízení a hájíme práva našich klientů zastupováním při úkonech policie, jakož i v jednáních před soudy, a to včetně vazebních záležitostí. Připravujeme trestní oznámení a poskytujeme právní pomoc osobám poškozeným v trestním řízení v souvislosti s uplatňováním jejich práv.