Autorská práva

© Depositphotos.com / studiom1

Zajišťujeme komplexní právní služby spojené s ochranou autorského díla a s vymáháním práv k autorským dílům.

Naše služby zahrnují:

  • Vypracování licenčních smluv
  • Vypracování smluv o vytvoření autorského díla na zakázku (například o vytvoření počítačového software, o vytvoření výtvarného díla na zakázku (např. pro účely vytvoření firemního loga, průmyslového vzoru)
  • Nakladatelské smlouvy
  • Právní pomoc při vedení sporů z autorských práv, včetně návrhů mimosoudního řešení ve formě smluv o narovnání.
  • Zastupování klientů při jednání s kolektivními správci autorských děl
  • Zajištění uložení autorského díla u pověřeného kolektivního správce autorských děl
  • Zastupování před celními orgány a Českou obchodní inspekcí
  • Zajištění formální registrace autorských děl v zahraničí (tam, kde to národní legislativa umožňuje)
  • Audity a ocenění duševního vlastnictví, zejména jako součást poradenství a due dilligence při prodeji firmy
  • Lektorskou činnost