Know-how

© Depositphotos.com / olechowski

Poskytujeme:

  • Poradenství ve věci ochrany obchodního tajemství a know-how.
  • Sepis a analýza smluv o utajení informací.
  • Poradenství, sepis a analýza vnitropodnikových předpisů k ochraně obchodního tajemství a know-how.
  • Právní posouzení zásahů proti obchodnímu tajemství a know-how.
  • Zastupování v soudních řízeních i v mimosoudních jednáních vedených k zastavení a nápravě zásahů proti právům na ochranu obchodního tajemství a know-how.