Průmyslová práva

© Depositphotos.com / studiom1

Našim klientům poskytujeme poradenství v oblasti efektivní právní ochrany jejich duševního vlastnictví.
Naše služby zahrnují:

  • Poradenství ohledně nalezení vhodného typu průmyslového práva, kterým bude možné výsledek duševní činnosti ochránit (ochranná známka, průmyslový vzor, užitný vzor, patent).
  • Zajištění registrace a obnov průmyslových práv jak v České republice, tak i v zahraničí. Spolupracujeme se zahraničními patentovými kancelářemi ve více jak 80 státech.
  • Správu portfolií průmyslových práv (provádění obnov, zápisy změn do rejstříků).
  • Služby spojené s posílením a vyháním práv k průmyslovým právům. Zastupování klientů ve správních řízeních a v soudních sporech.
  • Monitoring podávaných přihlášek jak v České republice, tak v zahraničí, zastupování klientů před celními orgány a Českou obchodní inspekcí.
  • Odborné rešeršní služby.
  • Vypracování licenčních, převodních, zástavních smluv, smluv o utajení, nakladatelských smluv...
  • Audity a ocenění průmyslových práv, zejména jako součást poradenství a due dilligence při prodeji firmy.