Ochranné známky

© Depositphotos.com / mybaitshop

Poskytujeme:

  • Odborné rešerše v registrech ochranných známek (včetně zahraničních zdrojů)
  • Posouzení zápisuschopnosti ochranné známky, poradenství při volbě optimální varianty ochranné známky a vypracování optimální strategie postupu při registraci (zvolení vhodného postupu při registraci je nutné zejména v případech registrací ochranných známek v zahraničí)
  • Kompletní příprava a podání přihlášky ochranné známky, vypracování seznamu přihlašovaných výrobků a služeb v souladu s Mezinárodním tříděním výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (tzv. Niceské třídění), zastupování klienta v průběhu celého zápisného řízení
  • Zajištění, popřípadě zprostředkování registrace ochranných známek v zahraničí (celosvětově)
  • Sporná řízení – zastupování v námitkovém řízení, v řízení o zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou
  • Vypracování koexistenčních, převodních, licenčních a zástavních smluv
  • Komplexní správa portfolia ochranných známek (zajišťování evidence změn v rejstříku ochranných známek, obnovy registrací, převody ochranných známek apod.)
  • Zastupování ve sporech z ochranných známek
  • Vymáhání práv z ochranných známek (spolupráce s celními orgány, ČOI), zastupování v soudních řízeních
  • Zajištění znaleckých posudků