Průmyslové vzory

© Depositphotos.com / OlgaYakovenko

Poskytujeme:

  • Odborné rešerše v registrech průmyslových vzorů
  • Posouzení zápisuschopnosti průmyslového vzoru, poradenství v oblasti individuální povahy a novosti, spolupráce s autory na vytvoření průmyslového vzoru (designu),
  • Vypracování optimální strategie postupu při registraci (zvolení vhodného postupu při registraci je nutné zejména v případech registrací průmyslových vzorů v zahraničí), zastupování v průběhu celého řízení,
  • Kompletní příprava a podání přihlášky průmyslového vzoru, zatřídění průmyslového vzoru dle Mezinárodního třídění průmyslových vzorů (tzv. Locarnské třídění), zastupování klienta v průběhu celého zápisného řízení
  • Zajištění, popřípadě zprostředkování registrace průmyslových vzorů v zahraničí (celosvětově)
  • Zastupování ve sporech s majiteli nebo uživateli podobných průmyslových vzorů (popřípadě jiných práv)
  • Vypracování koexistenčních, převodních, licenčních a zástavních smluv
  • Komplexní správa portfolia průmyslových vzorů (zajišťování evidence změn v rejstříku ochranných známek, obnovy registrací, převody ochranných známek apod.)
  • Vymáhání práv z průmyslových vzorů (spolupráce s celními orgány, ČOI), zastupování v soudních řízeních
  • Zajištění znaleckých posudků