Označení původu / zeměpisné značení

© Depositphotos.com / iconspro
  • Příprava a vypracování specifikací podle Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, obsahující údaje o kvalitě, pověsti či jiných vlastností produktů z daného místa, včetně potvrzení kontrolních orgánů
  • Vypracování smluv o sdružení uživatelů označení původu a zeměpisných označení
  • Vypracování a podání přihlášky označení původu, resp. zeměpisného označení, komunikaci s Úřadem, resp. s Evropskou Komisí až do jeho zápisu do rejstříku označení původu
  • Zajištění zápisů změn ve specifikaci označení původu
  • Vedení sporů týkajících se porušování práv k označení původu
  • Rešerše v rejstříku označení původu a zeměpisných označení