Patenty / užitné vzory (vynálezy, technická řešení)

© Depositphotos.com / kentoh
  • Odborné rešerše v registrech patentů / užitných vzorů a v jiných odborných zdrojích (včetně zahraničních informačních zdrojů).
  • Konzultace při výběru vhodné formy ochrany technického řešení.
  • Vypracování optimální strategie postupu při registraci patentů / užitných vzorů (zvolení vhodného postupu při registraci je nutné zejména v případech registrace v zahraničí), zastupování v průběhu celého řízení.
  • Kompletní příprava a podání přihlášky vynálezu (se žádostí o udělení patentu) a užitného vzoru, zastupování klienta v průběhu zápisného řízení.
  • Zajištění, popřípadě zprostředkování registrace vynálezů (patentů) v zahraničí (celosvětově)
  • Zajištění evidence změn v rejstříku patentů a užitných vzorů (změny jména a adresy majitele, převody patentů a užitných vzorů, zápis licencí, zástav).
  • Zastupování ve sporech, vymáhání práv z patentů a užitných vzorů.
  • Podání návrhů na zrušení patentů, návrhů na výmaz užitných vzorů a návrhů na určení zda určité řešení spadá či nespadá do rozsahu patentu.
  • Zajištění znaleckých posudků.
  • Vypracování převodních, licenčních a zástavních smluv, smluv o utajení informací, smluv o spolupráci …