Klienti

Nepracujeme pouze pro právnické osoby, ale zastupujeme i fyzické osoby, pro které zajišťujeme právní servis nejčastěji v trestních, dědických, rozvodových a exekučních řízeních.

Naše česká a zahraniční klientela působí v následujících sektorech a oblastech:

 • bankovnictví
 • IT sektor
 • farmacie
 • digitální technologie
 • chemický a kosmetický průmysl
 • potravinářský průmysl
 • reklamní agentury
 • strojírenský průmysl
 • stavebnictví a development
 • státní správa
 • média
 • leasingové společnosti
 • pojišťovací společnosti
 • obchodní řetězce
 • sportovní kluby