Poskytované služby

Klademe maximální důraz na transparentnost v oblasti odměn advokáta. Klient automaticky obdrží každý měsíc přehled, který obsahuje počet odpracovaných hodin s popisem včetně vynaložených nákladů. S každým klientem je individuálně před započetím spolupráce projednána forma odměny.

V oblasti korporátního práva pomáháme klientům při rozhodování o právní formě zakládané společnosti tak, aby co nejlépe odpovídala jejich požadavkům. Poskytujeme právní poradenství ohledně zakladatels...

Právo duševního vlastnictví je naši velmi silnou doménou v rámci poskytování komplexního poradenství. Tomuto oboru se naši známkový specialisté věnují více než 15 let a patří mezi špičku v oboru v České republice. Zároveň ale...

Činíme veškeré kroky pro ochranu práv našich klientů před nekalými soutěžními praktikami jejich konkurentů. Věnujeme se poskytování právních služeb týkajících se zakázaných dohod mezi podnikateli a z...

Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti závazkového práva, a to jednak smluvního, kdy sepisujeme smlouvy (kupní, nájemní, pachtovní, o dílo, o zápůjčce, atp., jakož i smlouvy nepoj...

Radíme našim klientům při veškerých transakcích týkající se nemovitostí. Na žádost klienta vypracováváme due diligence k zadaným objektům, prověřujeme právní vztahy k nemovitostem, zjišťujeme případná...

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti sporné agendy, provádíme analýzu případů, doporučujeme klientům vhodný a strategický postup vedení sporu, zastupujeme klienty v jednáních o smíru, jakož...

Předměty sporů, které řešíme, jsou velice různorodé, počínaje předběžnými opatřeními až po řízení u soudů nejvyšších instancí. V rámci našich služeb dojednáváme smíry, zastupujeme klienty v civilních...

V rámci komplexních právních služeb poskytujeme našim klientům servis i v oblasti pracovního práva. Konzultujeme s nimi vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vyplývající z jejich každodenní činnost...

Zastupujeme klienty před orgány činnými v trestním řízení, a to ve všech fázích, od přípravného řízení až po obhajobu před soudy všech stupňů. V rámci trestního řízení činíme podání vůči orgánům činný...

Nabízíme prodej nově založených s.r.o. s nulovou historií, bez jakýkoliv závazků a plně splaceným kapitálem . Firmy jsou připraveny k okamžitému podnikání.