Veřejný rejstřík právnických osob

S účinností od 1.1.2014 upravuje problematiku rejstříků zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který obsahuje právní úpravu obchodního rejstříku, spolkového a nadačního rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku obecně prospěšných společností a rejstříku společenství vlastníků jednotek. Základní koncepce obchodního rejstříku zůstává zachována a všechny ostatní veřejné rejstříky ji přebírají.

Zápisy do rejstříků provádí nově vedle rejstříkového soudu také notář. Lhůta pro uvedení zápisu ve veřejném rejstříku do souladu se všemi požadavky podle zákona o veřejných rejstřících je pro osoby zapsané v obchodním rejstříku stanovena do 1. července 2014 a v případě spolků do 1. ledna 2017. V případě nedodržení těchto lhůt hrozí i zrušení a likvidace takovéto osoby. S provedením veškerých změn tak, aby odrážely aktuální stav dle platných právních předpisů, Vám budeme rádi nápomocni, neváhejte nás kontaktovat.