Jednání právnických osob podle Nového občanského zákoníku (NOZ)

Členem statutárního orgánu právnické osoby může být vedle fyzické osoby i právnická osoba, která zmocní konkrétní fyzickou osobu, aby za ni vykonávala funkci člena statutárního orgánu. Případně tuto funkci může vykonávat člen statutárního orgánu dané právnické osoby.

V případě kolektivního statutárního orgánu právnické osoby jsou jeho členové povinni pověřit jednoho člena statutárního orgánu k právnímu jednání vůči zaměstnancům, jinak vůči zaměstnancům jedná předseda statutárního orgánu.

Právní jednání statutárního orgánu společnosti je stiženo neplatností v případě, kdy k němu nedá souhlas nejvyšší orgán společnosti, pokud je takový souhlas vyžadován zákonem. Naproti tomu v případě dozorčí rady uvedené omezení neplatí, a pokud by zákon nebo společenská smlouva vyžadovaly souhlas dozorčí rady, pak jeho absence nezpůsobí neplatnost právního jednání statutárního orgánu společnosti.