Registrace ochranných známek RADLER a RADLER.CZ společnosti Heineken Česká republika a.s. zneplatněna

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, jako odvolací orgán, potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o prohlášení slovních ochranných známek ve znění RADLER a RADLER.CZ za neplatné.

Slovní ochranná známka RADLER byla zapsána do rejstříku ochranných známek s účinky od 14.3.2001 a pod číslem zápisu 241498. Slovní ochranná známka RADLER.CZ byla zapsána s účinky od 5.12.2001 a pod číslem zápisu 248435. Obě ochranné známky byly zapsány pro majitele společnost Heineken Česká republika a.s. (název obchodní firmy v době zápisu obou známek byl Královský pivovar Krušovice a.s.) pro výrobky: slad na výrobu piva (třída 31); pivo, sladové nápoje, sladové pivo, míchaný nápoj s obsahem piva (třída 32).

Úřad průmyslového vlastnictví rozhodoval o neplatnosti obou ochranných známek na základě návrhů podaných třetí osobou. Úřad při svém rozhodování dospěl k závěru, že již v době zápisu obou ochranných známek „radler bylo a je českými spotřebiteli chápáno jako označení typu nízkoalkoholického nápoje tvořeného pivem smíseným s limonádou, převážně citronovou. Jde tedy o označení, které postrádá rozlišovací způsobilost, neboť je označením druhu výrobku“.

Účinky rozhodnutí o neplatnosti ochranných známek se vztahují k samému počátku vzniku práv k oběma ochranným známkám. Jinými slovy to znamená, že registrace obou známek byla zneplatněna od samého počátku a na známky je nyní pohlíženo, jako by nikdy nebyly zapsány.

Obě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví jsou pravomocná. Slovní označení „radler“ je opět volné k užívání.

Z médií je známo, že společnost Heineken Česká republika a.s. podnikala aktivní právní kroky vůči všem ostatním subjektům, zejména výrobcům a prodejcům piva, kteří užívali název „radler“ pro označení druhů piv, které obsahovaly směs piva a ovocných limonád, sirupů či příchutí. Některé z těchto subjektů ve světle výše uvedených rozhodnutí nyní zvažují vymáhání náhrad škod, které jim byly způsobeny tím, že na základě právních kroků ze strany vlastníka neplatně zapsaných ochranných známek byly nuceni změnit na obalech a všech dalších firemních materiálech označení typu prodávaného piva - viz například článek zveřejněný na iDnes.cz.

Obě rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví jsou dostupná v databázi správních a soudních rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví na URL adrese: https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory?categoryID=914

I když jsou obě rozhodnutí ÚPV již pravomocná, je zde ještě možnost, že Úřad průmyslového vlastnictví bude muset o neplatnosti registrací obou známek rozhodovat znovu. Společnost Heineken Česká republika a.s. totiž podala v lednu 2014 k Městskému soudu v Praze správní žaloby proti oběma uvedeným rozhodnutím předsedy ÚPV ČR.